Příspěvky na internet se odvozují od technologie kterou používáte a od nákladů páteřní linky kterou platí spolek, z toho je pak vypočítán poplatek na uživatele. V současné době je příspěvek stanoven na 300Kč měsíčně, rychlost stahování a odesílání záleží na zařízení kterým budete k nám připojeni. Při použití zařízení od výrobce ubnt s technologií AirMAX může dosáhnout až 80Mb. U kabelových přípojek nebo optických pak až 1Gb. Pokud nerozumíte těmto věcem pak nás prosím kontaktujte a najdeme řešení které bude přesně pro Vás. Poradíme jak s Internetem tak s zařízením k telefonování VoIP, nastavením počítače pro služby které jsou běžně používány uživateli Internetu v komunikaci atp.

Používáte doma nebo pro své prostory kamery a potřebujete stabilní připojení s přístupem z venku, pak nás kontaktujte. Informace o podrobnostech všech služeb a cen získáte po zavolání nebo zasláním dotazu emailem.

DNS, SMTP, FTP, NTP, Firewall – služby které jsou v síti pro členy zdarma

INSTALACE a PORADENSTVÍ ZDARMA, platíte jen instalovaný hardware

Neziskové organizace – Náš spolek podporuje vědu, výzkum, vzdělávání i neziskové a obecně prospěšné organizace (školy, školky, hasiče, dětské domovy, kostely apod.). V případě, že zastupujete nějakou z institucí věnující se podobným činnostem, dejte nám určitě vědět.

Snížený členský příspěvek – nutno vyplnit čestné prohlášení a přiložit kopii důchodového výměru nebo jiného potvrzení. Na potvrzení musí být uvedena trvalá adresa bydliště shodná s místem připojení. Formulář pro levnější Internet naleznete na této stránce.