Zvýhodněné připojení

Neziskové organizace – Naše sdružení podporuje vědu, výzkum, vzdělávání i neziskové a obecně prospěšné organizace (školy, školky, hasiče, dětské domovy, kostely apod.). V případě, že zastupujete nějakou z institucí věnující se podobným činnostem, dejte nám určitě vědět.

 


 

Snížený členský příspěvek – nutno vyplnit čestné prohlášení a přiložit kopii důchodového výměru nebo jiného potvrzení. Na potvrzení musí být uvedena trvalá adresa bydliště shodná s místem připojení.