Pár rad když něco nefunguje

  • Odpojte od proudu všechna zařízení – stačí pár vteřin (anténu na střeše, domácí wifi router, počítač, prostě vše).
  • Zkontrolujte kabeláž – všechny konektory musí být docvaklé ve správných zdířkách. Zkontrolujte kabely na poškození (především ty venkovní pokud používáte k připojení venkovní anténu).
  • Zkontrolujte kontrolky na routerech a napájení – svítí napájecí zdroj od antény? Svítí venkovní anténa? Svítí něco na routeru a anténě? Co přesně a jak? Svítí jako vždy nebo se něco liší?