Jak se připojit

Náš spolek vznikl v začátku roku 2006, jako hlavní cíl máme IT technologii. Je nám ale jasné, že ne všichni se pohybují v oblasti IT a wifi a ne všichni se dokáži připojit sami. Pro tyto lidi jsme proto připravili možnost instalací technikem. Základní instalace jsou zdarma, platíte jen za instalovaný hardware což představuje zhruba 1,500-2,500Kč. Kontaktujte nás přes webový formulář, náš technik se s Vámi spojí a domluví termín bezplatného proměření dostupnosti signálu.

Příspěvky na Internet se odvozují od technologie kterou používáte a od nákladů páteřní linky, el. energie atp. kterou platí spolek, z toho je pak vypočítán poplatek na uživatele. V současné době je poplatek stanoven na 300Kč měsíčně, rychlost stahování a odesílání záleží na zařízení kterým budete k nám připojeni. Při použití zařízení od výrobce ubnt s technologií AirMAX může dosáhnout 30-60Mbit. Pokud nerozumíte těmto věcem pak nás prosím kontaktujte a najdeme řešení které bude přesně pro Vás. Poradíme jak s Internetem tak se zařízením k telefonování přes Internet, nastavíme počítač pro služby které jsou běžně používány uživateli Internetu v komunikaci atp.

Používáte doma nebo pro své prostory kamery a potřebujete stabilní připojení s přístupem z venku, pak nás kontaktujte.

Informace o podrobnostech všech služeb spolku a cen získáte po zavolání nebo zaslání dotazu emailem.


 

DNS, SMTP, FTP, NTP, Firewall – služby které jsou v síti pro členy zdarma

INSTALACE a PORADENSTVÍ ZDARMA, platíte jen instalovaný hardware

Neziskové organizace – Naše sdružení podporuje vědu, výzkum, vzdělávání i neziskové a obecně prospěšné organizace (školy, školky, hasiče, dětské domovy, kostely apod.). V případě, že zastupujete nějakou z institucí věnující se podobným činnostem, dejte nám určitě vědět.

Snížený členský příspěvek – nutno vyplnit čestné prohlášení a přiložit kopii důchodového výměru nebo jiného potvrzení. Na potvrzení musí být uvedena trvalá adresa bydliště shodná s místem připojení.